Göç Çalışmaları İçin Birleşik Teorik Yaklaşım Önerisi: Uluslararası Göç Sistemlerinin Ağ Analizi

18/02/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 68, 2020 

Kristin VANDENBELT*

ÖZET
Göç çalışmaları alanı, uzun süre boyunca, zayıf bir teorik temele sahip oldu. Bu makale, göç çalışmalarında birleştirici teori işlevi görmesi amacıyla, uluslararası göç sistemlerinin ağ analizi adında yeni bir teorik yaklaşım önermektedir. Bu yaklaşım, ağ teorisi ve göç sistemlerinin en iyi unsurlarını birleştirmeyi amaçlamaktadır. Yeni teori, araştırmacılara, uygun kavramları geliştirme ve değişkenleri belirleme fırsatı sağlayacak, aynı zamanda disiplinlerarası bilgi birikimine fırsat tanıyacaktır. Yeni yaklaşım sayesinde, aynı zamanda, gelecekteki göç dalgaları tahmin edilebilecek ve anlamlı göç politikaları oluşturulmasına yardımcı olunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Göç Teorisi, Ağ Teorisi, Göç Sistemleri, İnterdisipliner Çalışmalar Yaklaşımı

--------

* Dr., Lee College/Lonestar College, Sosyal Bilimler Bölümü, Houston, Texas