Göç-Güvenlik Bağlantısını Yeniden Düşünmek: Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları, Özgürleşme ve Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler

17/04/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 69, 2021

Mine Nur KÜÇÜK*

ÖZET
Soğuk Savaş’ın bitişinden itibaren eleştirel güvenlik yaklaşımlarının güvenlik çalışmalarına önemli etkileri olmuştur. Göç ve güvenlik arasındaki ilişki bu literatürdeki en önemli konulardan birisidir. Bu makale eleştirel güvenlik çalışmalarındaki yaklaşımlarından biri olan Aberystwyth ekolünün göç-güvenlik ilişkisini anlamak için sunacağı özgün katkıları tartışmayı amaçlamaktadır. Bu katkılar, makalede Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği üzerinden incelenmiştir. Makale ayrıca Aberystwyth ekolüne göre göç-güvenlik bağlantısı bağlamında literatürde daha çok ele alınan Kopenhag ve Paris ekollerinin bu bağlantıya nasıl yaklaştığını irdelemektedir. Makalede bu ekollerin literatüre sundukları farklı kuramsal ve ampirik katkılar, onların kısıtları ve bu kısıtların ötesine Aberystwyth ekolünün nasıl geçtiği de ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları, Göç, Aberystwyth Ekolü, Suriyeli Mülteciler, Türkiye

--------

* Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yeditepe Üniversitesi