Gökhan Erdem | Türk Dış Politikası Kitapları

18/07/2019

Gökhan Erdem, Türk Dış Politikası Kitapları - “Mehmet Gönlübol, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Ankara, Siyasal Kitabevi, 1996; Baskın Oran, Türk Dış Politikası, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003”, Cilt 2 (6), 2005, ss. 173-177