Görkem Tanrıverdi | Alparslan Özerdem & Sung Yong Lee, International Peace Building: An Introduction

18/07/2019

Görkem Tanrıverdi, “Alparslan Özerdem & Sung Yong Lee, International Peace Building: An Introduction, London & New York, Routledge, 2016”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 15 (57), 2018, ss. 117-120, DOI: 10.33458/uidergisi.518047.