Gül Oral | Ayselin Gözde Yıldız, The European Union’s Immigration Policy: Managing Migration in Turkey and Morocco

18/07/2019

Gül Oral, “Ayselin Gözde Yıldız, The European Union’s Immigration Policy: Managing Migration in Turkey and Morocco, London, Palgrave Macmillan, 2016”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 15 (60), 2018, ss. 159-161, DOI: 10.33458/uidergisi.525105.