Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması: Barış, Güvenlik, Kalkınma ve Çevre Kavramsal Dörtlüsü

2010-09-18 07:24:25

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008

Hans Günter BRAUCH*

ÖZET Bu makalede öncelikle güvenlik kavramının anlayışı çeşitli türleriyle tarihsel olarak incelenmektedir. Güvenlik konusunda yapılan kuramsal çalışmalar açıklanmakta ve güvenlik hakkında tarih, sosyal bilimler, felsefe ve uluslararası hukuktaki tartışmalar ile Birleşmiş Milletler’in bölgesel güvenlik tartışmaları yer almaktadır. Daha sonra güvenliğin barış, kalkınma ve çevre bağlantısıyla ilişkili bilimsel tartışmalar incelenmekte, bu kavramsal dörtlü arasındaki çeşitli ilişkiler açıklanmaktadır. Genişletilmiş güvenlik kavramı için dört ayak geliştirilmektedir. Bunlar, devlet merkezli bir güvenlik ikilemi karşısında insan merkezli bir beka ikilemi ile sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir barış. Sonuçta, makale 21. yüzyıl güvenlik analizleri için kavramsal haritalandırmanın, kavramsal dörtlünün ve ayakların taşıdığı önemi vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Güvenlik Tartışmaları, Kavramsal Dörtlü, Kopenhag Okulu

------------------------- * Prof. Dr., Free University of Berlin. Makalenin İngilizceden Türkçeye tercümesi Zeynep Arkan tarafından yapılmıştır. Bu makalenin Globalization and Environment Challenges: Reconceptualizing Security in the 21st Century başlıklı kitapta yer alan ve yazar tarafından kaleme alınan “ Bölüm 1. Giriş: Küreselleşme ve Çevre Sorunları: 21. Yüzyılda Güvenliğin Yeniden Kavramsallaştırılması” ve “ Bölüm 3. Kavramsal Dörtlü: Güvenlik ve Barış, Gelişme ve Çevre Bağlantısı” başlıkları altında yayımlanmış iki bölüm temel alınarak kaleme alınmıştır. Yazar, Springer Science and Business Media’nın bir parçası olan Springer-Verlang Berlin, Heidelberg ve New York’a bu metnin ve bu özel sayıdaki diğer metinlerin Türkçeye çevrilmesi iiçn verdikleri izin nedeniyle müteşekkirdir. Yazar ayrıca Prof. Dr. Mustafa Aydın, ekibi ve çevirenlere bu metinleri Türk okuyucuların kullanımlarına sundukları için teşekkür eder.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...