Güvenlik Alanında Küreselleşen Belirsizlik: Türkiye Nereye?

2010-09-18 07:23:59

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 8, KIŞ 2005-2006

Enver DERSAN*

ÖZET Bu çalışma, küreselleşme sürecinde ortaya çıktığı savunulan siyasal belirsizlik üzerine yapılandırılmıştır. Çalışmada ilk olarak, araştırmaya temel teşkil eden kavram ve hipotezler tartışılmış, Türkiye güvenlik politikalarına genel bir bakış açısı sunulmuştur. Çalışmanın ikinci yarısında ise, ABD, NATO ve AB arasında gelişen ilişkiler ağında algılanan belirsizlik bağlamında, Türkiye güvenlik sorunsalı ele alınmıştır. Sonuçta, bu incelemede ortaya konan görüş ve yaklaşımlar temel alınarak, Türkiye’nin muhtemel güvenlik politikalarına ilişkin önermelerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Siyasal Belirsizlik, Küresel Güç Merkezleri, Küresel Bağıt.

------------------------------ * Yrd. Doç. Dr., Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...