Güvenlik ve Çevre Bağlantılarına Yeniden Bakmak

2010-09-18 07:23:36

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008

Simon DALBY*

ÖZET Güvenlik ve çevre bağlantısıyla ilgili tartışma, 1980’lerden beri gelişmiştir. Bu bağlantıdan şüphe duyanlar ve bağlantıyı destekleyenler, kavramsal, siyasi ve metodolojik zeminlerde tartışmayı sürdürürken, tartışmanın bağlamı da jeopolitik olayların gelişimi ve iklim değişimi ile ilgili araştırmaların ilerlemesiyle kendiliğinden değişmiştir. Makale, tartışmanın farklı aşamalarındaki temel varsayımları ve 21. yüzyılda düşünce yapısında ortaya çıkan yenilikleri araştırmaktadır. Erken dönem literatürünün ise, birey güvenliği ve hassasiyetleri ile kaynak savaşlarının farklı sonuçlarına odaklandığını göstermektedir. Ayrıca çevresel hassasiyetlerin, insanlığın ortak yaşam alanını korumak ve dünyanın marjinalleşmiş alanlarındaki fakir halkların yaşamda kalmasını sağlamak amacıyla siyasallara dahil edilmesinin önemi de vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çevre-Güvenlik Bağlantıları, Birey Güvenliği, İklim Değişikliği, Ekolojik Ayak İzleri

--------------------------- * Prof. Dr., Carleton University. Makalnenin İngilizceden Türkçeye tercümesi Burcu Yavuz tarafından yapılmıştır. Orijinal metin için bkz., Globalization and Environmental Challenges, s. 165-172.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...