Güvenlikleştirmenin 20 Yılı: Gücü, Sınırları ve Yeni Bir İkili Analiz Çerçevesi

01/09/2020
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 67, 2020  

Başar BAYSAL*

ÖZET
Kopenhag Okulu yazarları Güvenlikleştirme Teorisi’ni kapsamlı olarak 1998 yılında ortaya koymuşlardır. Sonrasında teori birçok farklı konunun incelenmesinde kullanılmıştır. Teorinin gücü açık ve pratik bir analiz çerçevesi sunması ve inşacı ontolojisinden kaynaklanmaktadır. Ancak teorinin karşıt görüşlerin analiz edilmemesi gibi birtakım eksiklikleri de mevcuttur. Bu çalışma Güvenlikleştirme teorisinin güçlü ve zayıf yanlarını analiz ederek, yeni bir ikili güvenlikleştirme çerçevesi ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu yeni analiz çerçevesi güvenlikleştirmeye karşı olan, şiddet içermeyen muhalif görüşleri ve karşıt güvenlikleştirmeleri inceleme imkanı sunmaktadır. Bunun yanında ikili güvenlikleştirme yaklaşımı güvenlikleştirmeyi tanımlama, inşa ve güvenliksizliklerin ortaya çıkışı olmak üzere üç temel safhada incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İkili Güvenlikleştirme, Güvenliksizleştirme, Güvenlik Profesyonelleri, Karşıt Güvenlikleştirme, Eleştirel Güvenlik Çalışmaları

--------

* Dr., Postdoctoral Research Fellow, Universidad Del Rosario