Güvenliksiz Kalkınma, Kalkınmasız Güvenlik Mümkün mü? Güvenlik-Kalkınma İlişkisinin Dönüşüm Süreci ve Farklı Yaklaşımlarla Kavramsallaştırılması

2017-10-25 14:41:23

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 55, 2017

Arda BİLGEN*

ÖZET

Küresel ölçekteki köklü değişim ve dönüşümlere rağmen, güvenlik ve kalkınma hem teorik hem pratik yönleriyle küresel siyaset gündemindeki kritik konumlarını korumuştur. Zamanla her iki alan içerisinde de değişim ve dönüşümler yaşanmış, ortaya çıkan insan güvenliği ve insani kalkınma gibi kavramlarla iki alan birbirini âdeta kapsayacak duruma gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, güvenlik-kalkınma ilişkisinin nasıl insan paydasında kesişip bir güvenlik-kalkınma bağı altında kavramsallaştırıldığını genel hatlarıyla ve betimleyici bir şekilde tartışmaktır. Bu kapsamda öncelikle güvenlik ve kalkınmanın örtüşen karakteristik özellikleri, iki alan içerisindeki paradigma değişiklikleri ve iki alanın yakınlaşma süreci açıklanacak, ardından güvenlik-kalkınma ilişkisinin hangi şekillerde kavramsallaştırıldığı bu çabalara yöneltilen eleştirilerle birlikte tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Kalkınma, İnsan Güvenliği, İnsani Kalkınma, Güvenlik-Kalkınma Bağı

—————————–

* Doktora Öğrencisi, Kalkınma Araştırmaları Merkezi (ZEF), Bonn Üniversitesi, Almanya.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...