Hegel, Dünya Tarihi ve Özgürlük Mücadelesi Olarak Uluslararası İlişkiler

2010-09-18 07:21:03

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 21, BAHAR 2009

Faruk YALVAÇ*

ÖZET

Bu yazı Hegel’in genel tarih felsefesi çerçevesinde uluslararası ilişkiler kuramını değerlendirmek amacını gütmektedir. Hegel, tarihi, insanların ve belli ulus ve kültürleri temsil eden devletlerin birbirlerini karşılıklı olarak tanımaları için verdikleri bir özgürlük mücadelesi olarak tanımlamıştır. Hegel’in uluslararası ilişkiler kuramı da onun özgürlük mücadelesi olarak gördüğü tarih felsefesinin içine yerleştirilmelidir. Hegel’de devletlerin birbirini tanıması esası üzerine kurulmuş ve devletlerin hem bağımsız ve özgür kaldıkları, hem de bir arada yaşamalarını mümkün kılan bir uluslararası ilişkiler kuramı vardır. Bu nedenle çağdaş toplumların özgürlük mücadelelerini modern ulus devletin sınırları içerisinde tamamlayıp tarihin sona erdiğini ileri sürmek yanlış olur. Ancak Hegel’in felsefesi uyarınca devletlerarası ilişkilerdeki özgürlük mücadelesinin gelecekte ne şekil alacağını bilmek olası değildir zira “bir felsefenin çağdaş dünyayı aşabileceğini hayal etmek, bir kimsenin Rodos’u sıçrayıp aşabileceğini sanmak kadar saçmadır”.

Anahtar Kelimeler: Hegel, Dünya Tarihi, Savaş, Özgürlük, Tanı(n)ma.

-------------------------

* Doç.Dr.,Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...