Homeros’dan Hobbes ve Ötesine: “Güvenlik” Kavramının Avrupa Geleneğindeki Boyutları

2010-10-11 11:35:03

ULUSLARARASI iLiŞKiLER, CİLT 6, SAYI 22, YAZ 2009 J. Frederik M. ARENDS*

ÖZET Bu makale, güvenlik kavramının tarihsel gelişimini iki aşamada incelemektedir. İlk aşamada, Romalılar tarafından “securitas” biçiminde kullanılmaya başlanan, kendi içinde çelişkiler taşıyan ve dini anlamlara sahip olan kavram, Orta Çağ’ın sonunda yerini “cetritudo”ya bırakmıştır. Thomas Hobbes döneminden başlayan ikinci aşamada, modern devletin büyük paradigmatik kelimelerinden biri haline gelmiştir. Güvenlik, bu aşamada, iç savaşları önleme amacına hizmet eden otoriter devletin doğuşuyla ilişkilendirilmiştir. Bu makale, Thomas Hobbes ve Antik Yunanlı tarihçi Tukidides arasındaki bağlantıyı inceleyerek başlamakta ve kavramın bazı çağdaş dönem yazarlarınca kullanılışını gözden geçirerek devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Securitas, Hobbes, Tukidides.

----------------------------- * Dr., Bonaventura College, Leiden. Makalenin İngilizce orijinali, “From Homer to Hobbes and Beyond – Aspects of ‘Security’ in the European Tradition” başlığıyla Globalization and Environmental Challenges Reconceptualizing Security in the 21st Century, Berlin, Springer-Verlag, Cilt 3, 2008, s. 263-277’de yayınlanmıştır. Makalenin Türkçeye çevrilmesine izin veren Springer Yayınevine teşekkür ederiz. Makalenin İngilizceden Türkçeye tercümesi Burcu Yavuz tarafından yapılmıştır.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...