İdeoloji ve Dış Politika: Türkiye’de Kemalist (1930-1939) ve İslamcı (2011-2015) Dış Politikaların Karşılaştırmalı Bir Analizi

2017-02-06 21:57:35

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 52, 2016

Ramazan KILINÇ*

ÖZET

İç politikadaki ideolojik kırılmalar hangi şartlar altında ideoloji temelli dış politika oluşumuna neden olmaktadır? Bu çalışmada 1930-1939 ve 2011-2015 dönemlerindeki Türk dış politikası bu soru etrafında karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir. 1930’lu yıllarda Kemalist elit itidalli ve pragmatik bir dış politika izlerken, 2010’lu yılların ilk yarısında İslamcı elit ideoloji bazlı bir dış politika izlemiştir. Bu farklılığı açıklamaya çalışan makale, iç siyasette rakipleri tarafından yerinden edilme riski az olan hükûmetlerin, uluslararası ortam da kendilerine manevra alanı açıyorsa, iç ideolojik dönüşümlerini dış politikaya yansıtmaya daha eğilimli olduklarını iddia etmektedir.

Anahtar Kelimeler:  Kemalizm, İslamcılık, Türk Dış Politikası, İdeoloji.

—————————–

* Doç. Dr., Siyaset Bilimi Bölümü, Nebraska Üniversitesi, Nebraska.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...