İklim Göçü: Yeşil Teori Bağlamında Bir Güvenlik Analizi

18/02/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 68, 2020 

Tayyar ARI* ve Fatih Bilal GÖKPINAR**

ÖZET
Bu çalışma, yeni bir küresel sorun olan iklim göçünü farklı boyutlarıyla tartışmayı ve küresel siyaset perspektifini daha kapsayıcı ve ekomerkezci bir anlayışa genişletmeyi hedeflemektedir. Çalışma, yeni bir küresel güvenlik sorunu olan iklim göçünü tartışma ve analiz etme konusunda geleneksel uluslararası ilişkiler kuramlarının ve pratiklerinin etkisiz olduğu argümanına dayanmaktadır. İlk bölümde temel kavramsal sorunlar tartışıldıktan sonra, ikinci bölümde bu sorunları ortaya çıkaran en önemli sebebin, geleneksel/ana akım uluslararası ilişkiler kuramlarının sundukları küresel politikalar ve geleneksel aktörler olduğu iddia edilecektir. Çalışmanın son bölümünde, antroposentrik yaklaşımlara bir alternatif olarak, Yeşil Siyasi Teori’nin ekolojiyi merkeze alan bütüncül bakış açısının mevcut sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İklim Göçü, Yeşil Teori, Güvenlik, İklim Değişikliği, Yeşil Güvenlik

--------

* Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bursa
** Doktora Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bursa