İnsancıl Müdahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrası Durum

2010-09-18 07:18:30

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 12, KIŞ 2006-2007

Funda KESKİN *

ÖZET 1999'da Kosova müdahalesi ile gündeme bir kez daha giren insancıl müdahale uygulaması, BM Antlaşması'nın kuvvet kullanma yasağına getirdiği istisnalardan değildir. Önce 1970'lerde, sonra 1990'larda insancıl müdahaleyi istisna olarak tanımlama yönündeki tüm çabalara karşın, ne devletlerin tutumları ne de yazarların çoğunun görüşleri, insancıl müdahaleyi bir istisna olarak kabul etmektedir. Kosova müdahalesini gerçekleştiren devletler dahi insancıl müdahaleyi hukuksal bir istisna olarak değerlendirmemektedir. 2003 yılında Irak'ın işgal edilmesinin ardından, insancıl müdahale kavramı önce gündemden düşmüş, sonra bu işgalin gerekçeleri çerçevesinde tekrar konu edilmeye başlanmıştır. Ancak işgali insancıl müdahale olarak değerlendiren çok küçük bir azınlık vardır ve onların düşünceleri de özellikle Irak'taki mevcut güvenliksiz ortam nedeniyle inandırıcı olamamaktadır.

Anahtar Kelimeler : İnsancıl müdahale, Kosova, Irak, terörizme karşı savaş, koruma sorumluluğu

------------------------------ * Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...