İnsaniyetçilik ve Türk Dış Politikası

2017-02-06 22:23:54

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 52, 2016

Alpaslan ÖZERDEM* 

ÖZET

Bu makale Türk Dış Politikası ve İnsaniyetçilik arasındaki ilişkiye bakmaktadır. Son yıllarda hızla artan yardım bütçeleri ve çalışma bölgeleri ile Türkiye, insani yardım sektöründe küresel alanda aktif bir oyuncu haline gelmiştir. İnsaniyetçilik alanında böylesine hızlı genişleyen ve değişen rolünün Türkiye’nin dış politikası açısından ne anlama geldiğini incelemek için, bu makale ilk olarak insaniyetçiliğin Türkiye’de ve uluslararası ölçekte kavramsal ve tarihsel gelişimini sunmaktadır. İkinci olarak, Türkiye’nin 2011’den beri Somali’deki yardım programlarına angajmanı ülkenin hızlı bir şekilde değişen insaniyetçilik politikasını derinlemesine anlamak için kullanılmaktadır. Son olarak da, Somali tecrübesinden alınması gereken dersler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnsaniyetçilik, İnsani Yardım, Türkiye, Somali, Dış Politika.

—————————–

* Prof. Dr., Güven, Barış ve Sosyal İlişkiler Merkezi, Coventry Üniversitesi, Coventry.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...