İnternetten Demokrasi İndirmek? İnternetin Latin Amerika’da Vatandaşlık Hakklarını İlerletme Potansiyeli ve Sınırlamaları*

2010-09-18 07:17:57

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 16, KIŞ 2007-2008

Bert HOFFMANN**

ÖZET Bu makalede Latin Amerika’daki internet kullanımını, internetin nasıl algılandığını ve ne şekilde internetin kamusal kullanıma açıldığını incelemektedir. İnternet, Latin Amerika’daki sosyalist rejimlerce bir tehdit olarak algılanmaktadır. Kitle iletişim araçları teknolojilerindeki gelişimle beraber haberleşmedeki yeniliklere dah fazla drenç gösteremeyen Latin Amerika ülkeleri sınırlı demokratikleşme çerçevesinde internet kullanımını yaygınlaştırmaktadırlar. Fakat izlenen farklı yöntemlerle devletler internet kullanımında da kontrollerini sürdürmektedirler. Kurulmuş filtrelerden kaçabilenler de, Zapatistalar gibi, seslerini duyurdukları ölçüde internetin ne kadar etkili bir potansiyeli olduğuna dikkat çekmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Latin Amerika, İnternet, İletişim, Zapatista Gerillaları, Küba.

--------------------------- *  Bu makalenin İngilizce orjinali Internationale Politik und Gesellschaft dergisinin 2005 yılında çıkan 3.sayısında yayınlanmıştır. Makalenin Türkçe’ye çevrilmesine izin veren Internationale Politik und Gesellschaft dergisine teşekkür ederiz. Makalenin tercümesi sırasında orjinalinde olmayan özetler ve anahtar kelimeler eklenmiş, dipnotlar dergi formatına uygun hale getirilmiştir. Makalenin tercümesi Duygu Öztürk tarafından yapılmıştır. Bu katkı, Latin Amerika’daki yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin siyasi uygulamaları üzerine karşılaştırmalı araştırma projesine dayanmaktadır. Proje sonuçları Herzog/Hoffmann/Schulz (2002)’de yayınlanmıştır. ** Siyaset Bilimci, Institut fr (beroamerika-Kunde, Hamburg/Almanya)

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...