İp Üstünde Cambazlık: Türkiye ve DAEŞ İlişkisinin Gelişimi

07/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 62, 2019 

A. Salih BIÇAKCI*

ÖZET

Arap isyanlarıyla birlikte bölgesel dengeler değişti. Suriye bu değişimlerin özel örneklerinden birisidir. Değişen dengeler yıllar boyunca bastırılan kimliklerin kendini gösterebilmesi için ideal bir zemin oluşturdu. El Kaide’ye ek olarak, cihatcılığın yeni versiyonu Daeş sahnede yerini aldı. Bu araştırma Türkiye’nin Suriye iç savaşı bağlamında Daeş ile etkileşimini anlamayı hedefliyor. Bu etkileşim de küresel cihadın ne yöne evrildiğini anlamamıza yardım edecektir. Ankara başta durumu Suriye üzerinde hâkimiyet kurma fırsatı olarak okudu. Sonrasında, Suriye’deki durum Türkiye’nin uzun yıllardır devam eden Ortadoğu politikasını değiştiren karmaşık ilişkiler ağına dönüştü ve Ankara kısa vadeli sorunların üstesinden gelmek için bir dizi reaktif politikalar başlattı. ABD ve Rusya, çeşitli yerel gruplarla işbirliği yaparak Daeş’i bastırmayı kabul etti. Bununla birlikte, Daeş bir terör örgütü olmanın ötesinde, önceki mücahit grupların ideallerini de sürdüren cihatçı ideolojinin yeni bir versiyonudur. 

Anahtar Kelimeler: DAEŞ, Türkiye, ISIS, ISIL, Cihatçılık, Kürtler, Terörizm, Radikalleşme, Ağlar

-----

* Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Kadir Has Üniversitesi.