Irak Savaşı Bir “Saldırı Suçu” mudur? İngiltere Lordlar Kamarası'nın Bir Kararı

2010-09-18 07:17:30

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 4, SAYI 14, YAZ 2007

Hilal ELVER *

ÖZET Bu makale İngiltere'deki savaş karşıtı grupların İngiltere hükümetinin Irak Savaşı'na katılımını protesto için düzenledikleri gösteriler nedeniyle gerçekleştirdikleri sivil itaatsizlik eylemleriyle ilgili olarak İngiltere'nin en yüksek mahkemesi sayılan Lordlar Kamarası'nın Şubat 2006 tarihinde vermiş olduğu kararı konu ediniyor. Sivil itaatsizlik suçu bazı askeri bölgelere izinsiz olarak girmek ve bu üslerdeki kamu mallarına zarar vermek şeklinde gerçekleşmiştir. Savunma makamı, mahkemeden, işlenen suçun İngiltere hükümetinin işlemekte olacağı daha önemli bir suçu, “saldırı suçu”nu önleme amacıyla gerçekleştirilmesi nedeniyle İngiltere ceza hukukundaki “zaruret hali” savunmasından yararlanma talebinde bulunmuştur. Lordlar Kamarası verdiği kararda saldırı suçunun uluslararası teamül (yapılageliş) hukukuna göre bir suç olduğunu kabul etmiş, ancak İngiltere hükümetinin Irak Savaşı'na katılma kararının yasallığını veya savaşın bir saldırı suçu sayılabileceği konusundaki irdelemeyi reddetmiştir. Hukuk Lordları'na gore, böyle bir karar, mahkemelerin değil, sadece Parlamento'nun yetkisi dahilindedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ceza Hukuku, Güç Kullanımı, Saldırı Suçu veya Barışa Karşı Suç, Nürnberg Savunması, Sivil İtaatsizlik. ----------------------------- * California Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü Misafir Profesörü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...