Irak Savaşı Sonrasında Liberal Dünyanın Yapay İkiliği

2010-10-21 14:55:14

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 19, GÜZ 2008

İlkim ÖZDİKMENLİ* ve Şevket OVALI**

ÖZET Irak Savaşı, liberal dünyanın güvenlik endişeleri çerçevesinde bir ikilik ortaya çıkarmıştır: ABD’nin askeri güce dayalı tekyanlıcılığına karşılık Avrupa uluslararası hukuka ve örgütlere vurgu yapan çok taraflılık yanlısı bir tutum sergilemiştir. Soğuk Savaş’ın bitişinden beri Amerikan tekyanlıcılığı eleştirilere tabi olmuş, ancak ilk defa Irak Savaşı ile Avrupa merkezli açık bir tepki su yüzüne çıkmıştır. Uluslararası ilişkiler teorisine ve Transatlantik ilişkilerin tarihsel arka planına da atıfla makale, bu ikiliği Kuzey Atlantik güvenlik topluluğunda bir kutuplaşma olarak değerlendirmek yerine geçici ve yapay bir ikilik olarak görmenin daha yerinde olacağını, zira nihayetinde tarafların kapasiteleri ve sorumluluklarının onların siyaset tercihleri konusundaki ısrarlarını sınırlayacağını öne sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tekyanlıcılık, Hegemonya, Uluslararası Güvenlik, Irak Savaşı, Kuzey Atlantik İttifakı.

------------------------------- *  Araştırma Görevlisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ** Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...