İran’da Milliyetçiliği Millilikten Çıkartma: Ulusal ve Uluslararası Dinamiklerin Etkileşimi Üzerine Bir Değerlendirme

17/04/2021
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 18, SAYI 69, 2021

Zelal ÖZDEMİR* ve Ayça ERGUN**

ÖZET
Uluslararası İlişkiler disiplini milliyetçiliğe giderek daha fazla önem vermektedir ancak bu önem çoğunlukla milliyetçiliğin uluslararası sisteme etkisi ile sınırlı kalmaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinindeki Tarihsel Sosyoloji ve modernist milliyetçilik teorilerinin kesişim noktasına dayanarak kavramsal çerçevesini oluşturan bu çalışma, Uluslararası İlişkilerde milliyetçilik çalışmalarına alan açmayı amaçlamaktadır. Uluslararası İlişkiler disiplinindeki Tarihsel Sosyolojide yer alan ulusal ve uluslararası dinamikler arasındaki etkileşim, tarihselleştirme ve çoklu-nedensellik prensiplerinin, sadece ulusal alan ile ilişkilendirilen milliyetçilik analizi için önemini İran örneği üzerinden tartışmaktadır. Çalışma Uluslararası İlişkiler disiplinindeki Tarihsel Sosyoloji yaklaşımının sadece milliyetçilik çalışmalarına ve Ortadoğu Çalışmalarına değil, ulusal kabul edilen milliyetçiliğin uluslararası bağlantılarını göstererek Uluslararası İlişkiler disiplinine de katkıda bulunacağını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarihsel Sosyoloji, Milliyetçilik, Milliyetçiliğin Uluslararasılaşması, İran, Pehlevi Dönemi

--------

* Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi (KORA), Ankara
* Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara