İran ve Arap Baharı Çift Taraflı Aynadaki Asimetri mi?

2015-08-04 10:29:06

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 45, 2015

Onur OKYAR*

ÖZET

Arap Baharı örneğinden hareketle İran dış politikasının iki farklı aktörünün (Halk ve Rejim) retorik ve pratiklerini sorgulamayı amaçlayan bu çalışmanın literatür kısmında; Arap Baharı bağlamında, Rejimin dış politikası ve buna etki eden faktörler tartışılmış, bulgular bölümünde ise halkın Arap Baharına ve İran dış politikasına bakışı yorumlanmıştır. Sonuç olarak İran dış politikasının reel politik eksenli, teopolitik odaklı olup Rejimin, ülke içindeki özgürlük ve katılım temelli hareketlere karşı statükonun devamından yana olduğu, buna karşın İran halkının ise bu hareketleri desteklediği bulgulanmıştır. Rejim ile halk arasındaki asimetrinin derinleşmemesi için ise Rejimin, temel hak ve özgürlükleri güçlendirmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, İran Dış Politikası, Teopolitik, Statüko, İnsan Hakları.

-------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...