Is Toleration Possible and Morally Relevant in the International Realm?

2012-01-15 13:30:34

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 8, SAYI 31, GÜZ 2011 Devrim KABASAKAL-BADAMCHI*

ABSTRACT In the contemporary political theory literature, toleration has been considered widely as an intra-state issue rather than an inter-state issue. First, this paper argues that the possible reasons for this disregard on the international aspect of the concept do not justify the disregard. Secondly, it demonstrates that international toleration is conceptually possible by outlining its characteristics (structure). Thirdly, it lays out the possible different reasons that might be offered for the justification of international toleration. In line with this, it is claimed that toleration, to bare a strong moral relevance in the international realm, should be founded on the idea of ‘equal respect’.

Keywords: Toleration, International Toleration, Global Pluralism, Global Diversity, Equal Respect -------------------

Uluslararası Alanda Hoşgörü Mümkün müdür ve Ahlaki Açıdan Gerekli midir?

ÖZET Hoşgörü, günümüz siyaset kuramı yazınında devletlerarası bir sorun olmaktan çok devlet içi bir sorun olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, ilk olarak, hoşgörünün uluslararası boyutunu göz ardı eden olası nedenlerin savlarını yeterince gerekçelendiremediğini iddia etmektedir. İkinci olarak, uluslararası hoşgörünün özelliklerini (yapısını) ortaya koyarak, uluslararası hoşgörünün kavramsal olarak mümkün olabileceğini ispat etmeyi amaçlamaktadır. Üçüncü olarak, uluslararası hoşgörünün gerekçelendirilmesi için önerilebilecek mümkün olan çeşitli olguları ortaya koymaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, çalışmada uluslararası hoşgörünün, uluslararası alanda güçlü ahlaki bir geçerliliği olabilmesi için, “eşit saygı” fikri tarafından temellendirilmesi gerektiği de iddia edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hoşgörü, Uluslararası Hoşgörü, Küresel Çoğulculuk, Küresel Çeşitlilik, Eşit Saygı -------------------------------- * Yrd. Doç. Dr., İzmir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...