İşgal Sonrası Irak'ta Olanlar Sıradan Bir Güvenlik Sorunu mu?

2010-09-18 07:15:38

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 1, BAHAR 2004

Nihat Ali ÖZCAN*

ÖZET

ABD Irak işgalini hızlı, kolay ve az kayıpla gerçekleştirdi. Savaştan sonra yeni Irak'ı inşa etme adına güvenlik bürokrasisinin işine son verdi. Kısa süre sonra Sünni Arapların yaşadığı bölgelerde tahminlerin ötesinde direniş eylemleri ile karşı karşıya kaldı. Hızla organize olan direnişçiler, hedef seçimi ve uyguladıkları yöntemlerle etkili ve uzun soluklu, sistematik bir direniş stratejilerinin olduğunu ortaya koydular. Direnişçilerin kolayca organize olmaları etkin olan aşiret düzeninden, savaş sonrasında bütünlüğünü korumuş olan eski güvenlik bürokrasisinin gücünden ve yabancı işgalinin kolaylıkla ret edilmesinden kaynaklanmaktadır. Direnişçiler zayıflıktan kurtulmak için halkı kontrol etmek istemektedirler. Bu nedenle de işgalcilerle mücadeleleri halkı kimin kontrol edeceği noktasında düğümlenmektedir. Direnişçiler "terör" ve "şiddeti" yaygın olarak kullanırken işgalciler de halkı kendi yanına çekebilmek için bir yandan direnişçileri etkisiz hale getirmeye bir yandan da halkın "kalbini ve beynini" kazanmaya çalışmaktadır. Etnik ve dini çekişmelerin yaşandığı Irak'ta güvenlik sorunları kısa sürede tüm ülkeye yayılabilir. Iraklı Şiiler çatışmaya dahil olabileceği gibi Kürtlerin Kerkük üzerinde ki iddiaları bir etnik çatışmayı gündeme taşıyabilir. ABD yönetimi Irak'ta bir an önce istikrarı sağlayamazsa Irak iç savaşa da sürüklenebilir.

Anahtar kelimeler: Ayaklanma, Irak, İşgal, ABD, Gerilla

------------------------------------------------------------------------ * Dr., Araştırmacı.  

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...