IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit: Türkiye’nin Tecrübesi (2014-2016)

2017-05-09 09:08:08

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 53, 2017

Haldun YALÇINKAYA*

ÖZET

IŞİD ile niteliği değişen yabancı savaşçılar ulus devletlerin ortaya çıkışından itibaren fedakarca savaşan gönüllüler şeklinde savaş alanlarında görülmekteydi. Bu makalede günümüzde Birleşmiş Milletlerce yabancı terörist savaşçı şeklinde tanımlanarak yasa dışı ilan edilen yabancı savaşçıların çatışma alanından geri döndüklerinde şiddeti başka coğrafyalara bulaştırdığı öne sürülmektedir. Bu kapsamda makalede yabancı savaşçılara dair kavramsal yaklaşımlar ele alınmış ve makalenin hipotezini sınamak için 2014-2016 arasında Türkiye’de IŞİD bağlantılı terörist eylemlerden oluşan veri seti incelenmiştir. Türkiye örneğine dair bulgular IŞİD’in yabancı savaşçılarının şiddeti yaymaya başladığının ilk göstergesini teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Savaşçılar, Yabancı Terörist Savaşçılar, Terörizm, IŞİD, Suriye.

—————————–

* Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...