İskoç Milliyetçiliğinin Dünü, Bugünü ve Birleşik Krallığın Geleceği

2017-05-09 09:28:11

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 53, 2017

İbrahim SAYLAN*

ÖZET

Avrupa’da son yıllarda kayda değer bir siyasal güce dönüşen devlet-altı milliyetçilik Avrupa Birliği üyesi pek çok devlette statükoya meydan okumaktadır. Avrupa bütünleşme süreci ise sadece ev sahibi devlet ile devletaltı milliyetçilik arasındaki siyasi mücadele sahasını genişletmekle kalmamakta, aynı zamanda ulus-devletin ve milliyetçiliklerin yeni koşullar altında değişen özellikleri, işlevleri ve kalıcılık ihtimalleri üzerine tartışmaları tetiklemektedir. 1990’lardan beri yükselişte olan İskoç milliyetçiliğinin başat aktörü İskoç Ulusal Partisi’nin “Avrupa Birliği içinde bağımsızlık” amacı gütmesi, bir yandan devlet altı milliyetçilikler açısından Avrupa bütünleşme sürecinin kritik önemine işaret ederken, öte yandan bağımsız ulus-devlet kurmanın devlet-altı milliyetçilik açısından sonul hedef olma özelliğini koruduğunu göstermektedir. İskoç milliyetçiliği Birleşik Krallığın geleceği konusunda ciddi belirsizlikler yaratırken, bütünleşme sürecinin ulus-devlet modeli ve milliyetçilikler üzerindeki dönüştürücü etkisinin asal nitelikte olmadığını kanıtlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: İskoç Milliyetçiliği, Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fırsat Yapıları.

—————————–

* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İşletme Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...