İslam Örneğinde Küreselleşen Dünyada Kimliğe Dayalı Güvenlik Tehditleri

2010-09-18 07:15:00
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 5, SAYI 18, YAZ 2008 Mustafa AYDIN* ve Sinem AÇIKMEŞE**

ÖZET Bu makale, grup kimliği temeli olarak İslam dini ile uluslararası güvenliğe tehdit olarak ortaya çıkan siyasal İslam arasındaki bağlantı özelinde kimliğe dayalı güvenlik tehditlerinin etnik, dinsel ve medeniyetlere ilişkin boyutları ve bu tehditlerin küreselleşmeyle ilişkisini incelemektedir. Çalışma, her ne kadar İslam çeşitli tarihsel nedenlerle Batı dünyası tarafından zaman zaman bir tehdit olarak algılanmışsa da, Huntington’ın medeniyet kimliği anlayışına dayalı “İslami tehdidin” bir mit olduğunu savunmaktadır. Buna karşılık, kimliklerini bir din olarak İslama dayalı tanımlayan bazı radikal grupların ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde güvenliğe tehdit oluşturabileceklerini de ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Güvenlik, İslam, Medeniyet, Küreselleşme, Kimlik Identity-Based Security Threats in a Globalized World: Focus on Islam

------------------------------ *  Prof. Dr., TOBB ETÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ** TEPAV Araştırmacısı ve Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları ve Uluslararası İlişkiler Anabilimdalı Doktora Adayı

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...