Jeopolitik Rekabetten Stratejik Ortaklığa: Soğuk Savaş Sonrası Türkiye - Rusya İlişkileri

01/09/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 63, 2019

Evren BALTA*

ÖZET
Bu makale Türkiye-Rusya ilişkilerinde farklı analitik perspektifleri incelemekte ve Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana Türkiye - Rusya arasındaki ilişkileri farklı boyutlarıyla değerlendirmektedir. Makalede öncelikli olarak askeri işbirliği de dahil olmak üzere gelişmekte olan siyasi ilişkilere odaklanılmakta ve ardından enerji işbirliğini içerecek biçimde ekonomik ilişkilerin gelişimi ele alınmaktadır. Makale aynı zamanda ikili ilişkilerin sosyokültürel yönlerini değerlendirerek özel olarak insan hareketlerine odaklanmaktadır. İki ülkenin Soğuk Savaş sonrası ilişkilerini belirleyen ekonomik işbirliği ve kültürel mübadele dinamikleri pek çok örnekte farklı ulusal çıkar tanımlarına dayanan jeopolitik rekabetin gölgesinde kalmıştır. İki ülkenin de Batılı ülkelerin politikalarından duyduğu rahatsızlık, çatışan bölgesel çıkarlara ve jeopolitik rekabete rağmen iki ülke arasındaki güçlenen askeri/ siyasi işbirliğinin ana nedenlerinden biri olarak görülmektedir. Makalede, nihai olarak, farklı araştırma geleneklerinin Türkiye-Rusya ilişkilerini açıklamak için öne çıkardığı nedensel mekanizmaları seçici ve çoklu olarak birleştiren analitik açıdan eklektik bir yaklaşımın gereğine vurgu yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Rusya, Türkiye-Rusya İlişkileri, Ekonomik İşbirliği, Askeri Rekabet

--------

* Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Özyeğin Üniversitesi