Kapitalizmin Doğal Bir Evresi Olarak Totaliter-Polis Devletinin Yükselişi ve ABD Örneği

2013-01-09 08:42:39

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 9, SAYI 35, GÜZ 2012

Ekin OYAN ALTUNTAŞ*

ÖZET Kapitalist sistem, 1929 büyük buhranından sonraki en büyük ve kapsamlı krizini yaşamaktadır. Yeni bir birikim modelinin ortaya konulamadığı ve mevcut modelin de herhangi bir çözüm sunamadığı bu dönemde, sistemin ayrıcalıklarından yararlanan sınıf ve ülkeler, devamlılığı sağlamak adına kurtarma paketleri-kemer sıkma programları ve jeopolitik konumlanmalar-fiziki işgaller gibi stratejileri yürürlüğe sokmaktadırlar. Sınıfsal bilinçlenme ve devrim olasılıklarının da diyalektik bir şekilde yükselişe geçtiği bu dönemde, güçlü yürütme, yetkilerini devretmiş yasama-yargı, disipline edilmiş bir toplum, baskılayıcı hukuk kuralları ve aşırı yetkilendirilmiş kolluk güçleri gibi özelliklerle karakterize olmuş totaliter-polis devleti yapılanması, kurtarma stratejilerini icra edecek başlıca yönetim seçeneği olarak öne çıkmaktadır. Bu yeni yapılanmanın önderliğini yapan ABD’de dönüşümü mümkün kılan en etkili düzenleme aracı ise zamanın ruhuna uygun düşen “terörizm” gerekçesidir.

Anahtar Kelimeler: Kapitalizm, Kriz, ABD, Totaliter-Polis Devleti, Terörizm ---------------------------- * Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...