Kapsamlı Ortak Eylem Planı ve İran’ın Nükleer Programının Geleceği

2016-12-20 13:21:19

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 13, SAYI 51, 2016

Murat BAYAR*

ÖZET

Neden devletler nükleer silah programı başlatırlar ve hangi koşullarda bu programları sona erdirirler? Bu soruların yanıtlanması, AB3+3’ün Temmuz 2015’de İran ile imzaladığı Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) hedeflerine ulaşma potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Karşılaştırmalı vaka analizleri nükleer silah programlarının sona erdirilmesindeki en belirleyici etkenler arasında ulusal güvenlik risklerinin azalmasının ve rejim değişikliğinin bulunduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, yaptırımlar ve arz taraflı kısıtlar nükleer silah geliştirmeyi sadece geciktirmektedir. Makalenin vardığı sonuç, yeni tehditler sebebiyle bölgesel güvenlik risklerinde artış yaşayan İran’ın nükleer silah geliştirme motivasyonunu ve koşullarını ortadan kaldırmada KOEP’in yetersiz olduğu şeklindedir.

Anahtar Kelimeler: İran, Nükleer Silah, KOEP, Yaptırım, Ulusal Güvenlik.

----------------

* Yrd. Doç. Dr., Siyaset Bilimi Bölümü, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...