Karel Franco Valansi | İlhan Tekeli & Selin İlkin, Dış Siyaseti ve Askeri Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si

18/07/2019

Karel Franco Valansi, “İlhan Tekeli & Selin İlkin, Dış Siyaseti ve Askeri Stratejileriyle İkinci Dünya Savaşı Türkiye’si, 1. Cilt, İstanbul, İletişim Yayınları, 2013”, Cilt 11 (44), 2015, ss. 163-166.