Karl Kautsky ve Ultra-Emperyalizm Kuramının Düşündürdükleri: Sosyal Demokrasi ve Uluslararası İlişkiler

2013-06-10 12:54:05

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 10, SAYI 39, GÜZ 2013

Yunus EMRE*

ÖZET

Bu makalede ünlü Alman sosyal demokrat kuramcı ve politikacı Karl Kautsky’nin ultraemperyalizm kuramı incelenmektedir. Karl Kautsky’nin ultra-emperyalizm kuramı hem siyasal tarihte hem de Uluslararası İlişkiler alanında önemli etkiler bırakmış bir yaklaşımdır. Makale üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Karl Kautsky’nin sosyal demokrasi tarihi için önemi ve temel tezleri belirtildikten sonra ultra emperyalizm kuramı tartışılacaktır. İkinci bölümde ultra-emperyalizm kuramının Marksist emperyalizm kuramları içindeki yeri incelenecektir. Üçüncü bölüm ultra-emperyalizm kuramının İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası ilişkileri açıklama kapasitesi ve Uluslararası İlişkiler kuramları içinde kullanım imkanları hakkındadır. Makalede ulaşılan temel sonuç Karl Kautsky’nin ultra-emperyalizm kuramının günümüz Uluslararası İlişkiler çalışmaları için önemli bir analitik kapasiteye sahip olduğudur.

Anahtar Sözcükler: Karl Kautsky, Ultra-Emperyalizm, Lenin, İmparatorluk, Emperyalizm.

---------------------------

* Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

 

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...