Karmaşıklığın Dansı: Suriye Uyuşmazlığı Bağlamında ABD-Türkiye İlişkileri

02/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 62, 2019

Burcu SARI KARADEMİR*

ÖZET

İttifakların tek kutuplulukta işleyiş mantıkları iki kutupluluktakinden farklıdır. Tek kutupluluk, güvenlik çıkarları için tek kutup-devletin desteğine ihtiyacı olan zayıf müttefiki terkedilme ve tuzağa düşürülme ikiz tehlikelerine daha çok maruz bırakmaktadır. Bu makale, Suriye krizi bağlamında Türk-Amerikan ilişkilerini tek kutupluluk altında ittifak ilişkilerinin bir örneği olarak ele almakta ve Türkiye’nin Suriye politikasında stratejik müttefikince nasıl terkedildiğini anlatmaktadır. Sonuç olarak makale, tek kutup-devletin ittifakına veya diplomatik taahhütlerine tam olarak güvenilemeyeceği savına dayanarak tek kutup-devlete bağlı bölgesel yapılandırma girişimleri gibi riskli güvenlik politikalarının yarı yolda bırakılma tehlikesini eskisine göre daha yüksek oranda barındırdığının altını çizmektedir.

Anahtar Kelimeler: İttifaklar, Tek Kutupluluk, ABD, Türkiye, Suriye

-----

* Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Bilkent Üniversitesi