Katar ve Suudi Arabistan Arasında Türkiye: Değişen Bölgesel ve İkili İlişkiler

07/08/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 62, 2019 

Birol BAŞKAN*

ÖZET

Bu makale Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Katar’la ikili ilişkilerinin Arap Baharının ortaya çıkmasının ardından nasıl değiştiğini tartışmaktadır. Makale özellikle Suriye Krizinin Türkiye’nin iki ülke olan ilişkilerini nasıl etkilediğini ele almaktadır. Türkiye’nin Suudi Arabistan ve Katar’la ilişkileri 2000’li yıllar boyunca güçlenirken, Arap Baharı boyunca Suudi Arabistan’la olan ilişkileri kötüleşmiş, Katar’la ilişkileri ise daha da güçlenmiştir. Öte yandan Suriye Krizi boyunca üç ülkenin de Esad rejimini yıkmak için işbirliği yapması, Arap Baharı’nın Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri üzerine olan negatif etkisini hafifletmiş ya da ilişkilerin kötüleşmesi sürecini yavaşlatmıştır. Ayrıca Türkiye’nin Suudi Arabistan’la ilişkilerini kötüleştiren jeopolitik zemin, Türkiye ile Katar’ı birbirine daha da yakınlaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Suriye Krizi, Katar, Türkiye, Suudi Arabistan, İkili İlişkiler

------

* Dr., Orta Doğu Enstitüsü