Kaygıları Bastırmak, Bellek Çatışmalarıyla Baş Etmek: Tarihsel filmler yoluyla Kırım Tatarı ve ABD’deki Litvanya Diasporalarının Kültürel Diplomasisi - Didem BUHARİ GÜLMEZ ve Dovilė BUDRYTĖ

11/03/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 19, SAYI 73, 2022

Didem BUHARİ GÜLMEZ* ve Dovilė BUDRYTĖ**

ÖZET

Bu çalışma, Sovyetlerin sürgününe uğramış ve bugün Rusya karşıtı diplomasi yürüten Kırım Tatarı diasporasının ve ABD’deki Litvanya diasporasının kültürel diplomasisine odaklanmaktadır. Tarihsel filmler, diasporaların travmatik bir olayla ilgili kolektif belleği nasıl yeniden inşa etmeye çalıştıklarını ve güvenlikleştirme yoluyla “bilinmez bilinmeyenlere” karşı duyulan ölüm, anlamsızlık ve itham edilme kaygılarını nasıl “bilinen bilinmeyene” yönelik korkuya dönüştürerek bastırmaya çalıştıklarını göstermesi açısından yararlıdır. Dolayısıyla, bu çalışma Kırım Tatarı ve ABD’deki Litvanya diasporalarının son dönemdeki tarihsel filmlerine yansıyan çoklu kaygıları ve diasporaların bu farklı kaygılarının nasıl çeşitli Rusya’ya karşı siyasi temsil ve seferberlik stratejilerine aktarıldığını anlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede, diasporalarda bellek siyaseti literatürüyle güvenlikleştirme kuramındaki kaygı/korku bağlantısı literatürünü buluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Travma, sürgün, güvenlikleştirme, ölüm kaygısı, bellek siyaseti.

---------

* Doç. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.
** Prof. Dr., Georgia Gwinnett College, Siyaset Bilimi Bölümü.