Kenan Şahin | Michael Walzer, Haklı Savaş, Haksız Savaş: Tarihten Örneklerle Desteklenmiş Ahlaki Bir Tez

18/07/2019

Kenan Şahin, “Michael Walzer, Haklı Savaş, Haksız Savaş: Tarihten Örneklerle Desteklenmiş Ahlaki Bir Tez, İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2006”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 13 (51), 2016, ss. 123-125.