Kıbrıs Sorunu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi - Zeynep ERHAN BULUT

11/01/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2021

Zeynep ERHAN BULUT*

ÖZET
Kıbrıs sorunu 1974’ten beri hem Türkiye hem de uluslararası toplumun gündemini meşgul etmektedir. Son zamanlarda yapılan tartışmalardan biri de Türkiye’nin 1974 askeri müdahalesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) önüne getirilip getirilemeyeceği konusudur. Bu konu ile ilgili olarak, 14 Temmuz 2014 yılında, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Türk hükümeti aleyhine şikayette bulunulmuştur. Şikayet dilekçesi ile Mahkeme’nin yargılama yetkisine giren savaş suçlarından; sivillerin yerinden edilmesi ve yerleşim faaliyetleri (devam eden suç olarak) soruşturulması istenmiştir. Bu temelde, bu çalışma, UCM’nin Kıbrıs sorununa ilişkin yargı yetkisine bütüncül bir inceleme sunmaktadır. Bu çalışma, 1974 yılından beri Kıbrıs toprakları üzerinde işlendiği iddia edilen bu su.lardan Türk sivil ve askeri yetkililerin sorumlu tutulup tutulamayacağını analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler:
 Roma Statüsü, Savaş Suçları, Cezai Sorumluluk, Sivillerin Yerinden Edilmesi, Yerleşim Faaliyetleri
--------
* Dr. Öğretim Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluslararası Hukuk Bölümü