Kim İşbirliği Yapmak İster? ABD, AB ve Çin Arasındaki Ticaret Savaşının Uzun Dönemli Analizi

01/09/2020
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 17, SAYI 67, 2020

Selcan SERDAROĞLU POLATAY*

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ABD, AB ve Çin arasındaki ticaret savaşı aracılığıyla söz konusu olgunun uluslararası ticaretin sürekli bir bileşeni olduğunu, yoğunluğunun ve ilgili taraflarının ticaret yapısına göre değiştiğini göstermektir. Tarihsel bir bakış açısıyla, uluslararası ticaretin birbirini izleyen işbirliği ve savaş döngülerinden çok, işbirliği ve savaşın bir karışımı biçiminde geliştiği savunulmaktadır. 19. yüzyıldan bu yana Amerikan, Avrupa ve Çin ekonomilerinin üretim çıktısı açısından ayrışması ve yakınsaması, ticari ilişkilerinin yapısını ve pazarlık kapasitelerini belirlemiş, ayrıca çoktaraflılık anlayışlarını farklılaştırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ticaret Savaşı, Tarihsel Perspektif, Üretim Çıktısı, Ticaret Yapısı, Çoktaraflılık

--------

* Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Galatasaray Üniversitesi