Kimlik değişimi, kaygı ve yaratıcılık: 19. yüzyıl Japonyası nasıl Asya’yı terk etmeye ve Batı’nın bir parçası olmaya çalıştı? - Karl GUSTAFSSON

09/03/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 19, SAYI 73, 2022

Karl GUSTAFSSON*

ÖZET

Kimlik değişimi uluslararası siyasette önemli bir olgudur. Devletlerin kendilerini nasıl yönlendirdiklerini ve uluslararası alanda nasıl hareket ettiklerini kökten değiştirebilir. Fakat kimlik değişimi nasıl gerçekleşmektedir? Bazıları için, kimlik değişimi sadece uluslararası güç dağılımındaki değişikliklerin ikincil bir sonucudur. Diğerleri yerel faktörleri vurgularken; bazıları ise kimlik değişiminin diğer devletlerle sosyal bir etkileşim süreci yoluyla gerçekleştiğini düşünmektedir. Tüm bunları ve diğer faktörleri birleştiren açıklamalar da vardır. Mevcut tartışmalar kimlik değişimi konusundaki tartışmayı ileriye taşırken; bu makale kaygıyı kimlik değişimi anlayışımıza dahil etmenin, kimlik değişiminin iki önemli yönünü daha iyi anlamamıza yardımcı olacağını öne sürmektedir: mevcut kimlikten nasıl şüphe duyulduğu ve yeni bir kimliğin nasıl düşünülebilir hale geldiği ve sonunda kabul edildiği. Psikolog Rollo May’in çalışmalarına dayanan bu makale kimlik değişimi, kaygı ve yaratıcılık arasındaki bağlantıyı araştırmaktadır. Argüman, 19. yüzyıl Japonya’sına atıfta bulunularak gösterilmektedir. Japonya, tarihinin büyük bir bölümünde Çin merkezli düzenin bir parçasıydı ve Çin’i “medeniyet yolunda öğretmen” olarak görüyordu. Fakat Japonya 19. yüzyılda Çin ve daha geniş anlamda Asya ile ilgili olarak kimliğini radikal bir şekilde yeniden tanımlamış ve Batı ülkelerine benzer “uygar” bir devlet olmaya çalıştığı için Çin merkezli dünya görüşünü reddetmiştir.Anahtar Kelimeler: Yeşil Teori, Eleştirel Teori, Gezegensel Siyaset, Doğa Merkezcilik, Ekofeminizm.

Anahtar Kelimeler:  Doğu Asya, varoluşçuluk, Fukuzawa Yukichi, ontolojik güvenlik, Rollo May.

---------
* Doç. Dr., Stockholm Üniversitesi, Ekonomik Tarih ve Uluslararası İlişkiler Bölümü & Uzman Araştırmacı, the Swedish Institute of International Affairs.