Kosova’nın Bağımsızlığı ve Türk Dış Politikası (1990-2008)

2011-01-07 04:27:44

ULUSLARARASI İLİŞKİLER DERGİSİ, CİLT 7, SAYI 27, GÜZ 2010

Birgül DEMİRTAŞ-COŞKUN*

ÖZET Bu makale, 1990’ların başından günümüze kadar Türkiye’nin Kosova politikasını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Arnavutlarla Sırplar arasında çatışmaların devam ettiği dönemde Kosova’nın bağımsızlığıyla ilgili temkinli bir tutum takınan Türkiye, Kosova’nın ayrılmasıyla ilgili uluslararası hukuka aykırılık tartışmaları devam etmesine rağmen, bu ülkeyi bağımsızlık ilan etmesinden sadece bir gün sonra tanımıştır. Bu çalışma, Türkiye’nin neden 18 Şubat 2008’de Kosova’yı tanıdığını analiz etmeye çalışmaktadır. Makalenin temel argümanı Ankara’nın Kosova konusundaki politika değişikliğinin taktik bir değişiklik olduğu, temel bir dönüşümü yansıtmadığıdır. Karar alıcılar 2000’li yıllarda Türkiye’nin Balkanlar politikasını oluştururken Soğuk Savaş döneminde ve 1990’larda olduğu gibi Batı’yla paralel hareket etmektedir. Makalede Ankara’nın, Kosova’yı tanıma konusunda gerekli zemini süreç içinde adım adım hazırladığı gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Kosova, Sırbistan, Dış Politika, Süreklilik. ---------------------------- * Doç. Dr., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Başkent Üniversitesi

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...