Krize Yanıt olarak Otoriter Popülizm: Brezilya Örneği - Esra AKGEMCİ

06/05/2022
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, ÇEVRİMİÇİ ERKEN YAYIN, 2022

Esra AKGEMCİ* 

ÖZET

Bu makale, liderlerin bir kriz hissi yaratmayı başardıkları ve kendilerini krizi çözebilecek tek kişi olarak ortaya koyabildikleri durumlarda otoriter popülist stratejilerin daha etkin olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Makale, Brezilya’da Jair Bolsonaro’nun krizleri çözmek için basit çözümler sunmasını ve diğer politik aktörleri ortadan kaldırılması gereken suçlular olarak göstermesini sağlayan üç temel stratejiye işaret etmektedir. Öncelikle, yerelcilik, “yerel olmayan” herkesi ve her şeyi tehdit olarak algılayarak siyasetin nasıl yapılandırılması gerektiğine dair muhafazakâr bir görüş sunmaktadır. İkinci olarak, Bolsonaro’nun “iyi” ve “kötü” arasındaki savaşta yol gösterici bir “Mesih” olarak öne çıkmasıyla gelişen, lider-fetişizmine dayanan Mesih inancı, İşçi Partisi destekçilerine karşı Evanjelist tabanın desteğini güçlendirmeye yaramaktadır. Son olarak, komploculuk, belirsizlikleri ortadan kaldırmak için kolay bir yol göstermekte ve antagonizmi körüklemeye yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler:
   Bolsonaro, kriz performansı, yerelcilik, Mesih inancı, komploculuk.

--------
* Dr. Öğretim Üyesi, Selçuk Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü