Kürdistan Bölgesel Yönetimi: Rantçı Devlet Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme

2016-02-10 13:26:53

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 12, SAYI 47, 2015

Göktürk TÜYSÜZOĞLU*

ÖZET

Rantçı devlet yaklaşımı, bütün gelirini tek bir doğal kaynak üzerinden elde eden ülkeleri tanımlamaktadır. Bu ülkeler yapı itibarıyla otoriter bir görünüm sergiler ve siyasal/ekonomik işleyiş bakımından halk oldukça edilgen bir karaktere sahiptir. Rantçı devlet yaklaşımı çerçevesinde değerlendirdiğimizde, bağımsız bir devlet olmasa da, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin de bu yaklaşım ile anlamlandırılabileceğini söyleyebiliriz. Nitekim bölge ekonomisi tamamıyla petrol üretimi ve ihracatına bağımlıdır, üretim yok denecek kadar azdır ve en önemli işveren de devlettir. Bölgedeki aşiretlerin çok büyük bir bölümünü kendisine eklemlemiş, nepotizme yaslanan ve siyasal çoğulculuğu yadsıyan bölgesel hükümet, Kürt kimliğine entegre ettiği bağımsızlık söylemi ve bölgesel güvenlik vurgusu ile rantçı yönetim anlayışını konsolide etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Barzani, KDP, Enerji, Kerkük, Mahdavy.

--------------------------

*Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, Giresun Üniversitesi, Giresun.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...