Küresel Düzensizlik

01/09/2019

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 16, SAYI 63, 2019

Hanns W. MAULL*

ÖZET
Eski “liberal” küresel düzenin bir süredir bozulmakta olduğuna dair geniş bir uzlaşı bulunmaktadır. Önemli normların, değerlerin ve uluslararası örgütlerin giderek daha fazla gerilmesi ve hem ülke içi hem ülkelerarası çatışma yönetiminde şiddetin artması, bozulmanın işaretleridir. Bu durumun nedeni, bir yandan küreselleşme dinamikleriyle öte yandan ona yanıt verecek siyasetin kapasitesi arasındaki yapısal uyuşmazlıktır. Bu bağlamda temel sorun, küreselleşen dünya gerçekleriyle uyuşmayan ulusal egemenlik kavramsallaşmasıdır. Bu çalışmada, ayrıca sivil güçlerin, uluslararası ortamda karşılaştıkları değişikliklerden dolayı dünya siyasetini “medenileştirme” veya dönüştürme hırslarında başarılı olmalarının giderek daha fazla zorlaştığı ortaya konmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Uluslararası Düzen, Sivil Güç, Güç Değişiklikleri, Güç Yayılımı

--------

* Prof. Dr., German Institute for International and Security Affairs (Stiftung Wissenschaft und Politik)