Küresel Ekonomik Yönetişim: Bağlayıcılığı Olmayan Hukuktan Kaynaklanan Yeni bir Rejim mi?

2015-04-22 09:15:53

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 11, SAYI 44, KIŞ 2015

Miroslava FILIPOVIC* and Sonja BUNCIC**

ABSTRACT

Since the onset of the current economic crisis, a global debate on the regulation of the new economic reality has intensified. Challenging three traditional governance assumptions (the Westphalian system of states, national policies and its hard-law norms), the paper will examine the activities of the Group of 20 towards developing a new global economic regime, drawing on aspects of the regime theory and global governance concepts. After analyzing three distinct models of supranational governance, the paper will show the relevance of soft law in successful implementation of new global norms.

Keywords: Global Governance, Regime, Regulation, G-20, Soft Law. Küresel Ekonomik Yönetişim: Bağlayıcılığı Olmayan Hukuktan Kaynaklanan Yeni bir Rejim mi?

-------------------------

ÖZET

Son ekonomik krizin başlaması sonrasında yeni ekonomik gerçekliğin kurallarının neler olduğu konusundaki küresel tartışmaların arttığı görülmektedir. Yönetişimin geleneksel üç varsayımını (Vestfalyen devletler sistemi, ulusal politikalar ve bunların hukuki bağlayıcılığı olan ilkeleri) sorgulayan bu çalışma, G-20’nin, rejim kuramı ve küresel yönetim kavramları üzerinden yeni bir küresel ekonomik rejim geliştirme çabalarını incelemektedir. Bu çalışma, uluslar üstü yönetişimin üç belirgin modelini inceledikten sonra, bağlayıcılığı olmayan esnek uluslararası hukukun yeni küresel normların başarıyla uygulanmasındaki geçerliliğini ortaya koyacaktır

Anahtar Kelimeler: Küresel Yönetişim, Rejim, Düzenleme, G-20, Bağlayıcılığı Olmayan Hukuk.

---------------

* Dr Miroslava Filipovic, Full Professor, EDUCONS University, Sremska Kamenica, Serbia.

**Dr Sonja Buncic, Full Professor, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...