Küresel Eşitsizlik: Güncel Tartışma, Önemi ve Politika Önerileri

2010-09-18 07:13:10
ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 6, SAYI 21, BAHAR 2009* Selim Erdem AYTAÇ

ÖZET Literatürde küresel eşitsizlik konusu son zamanlarda geniş bir yer bulmasına rağmen var olan çalışmaların büyük kısmı küresel eşitsizlik düzeyinin geçtiğimiz yıllarda hangi yönde ve ne kadar değiştiğine odaklanmakta, bu eşitsizliği giderecek politika önerilerine yeterince yer vermemektedir. Mevcut makale literatürdeki bu boşluğu küresel eşitsizlik konusunda önde gelen çalışmaları inceleyip ortaya çıkan bulguları sunarak ve özellikle değişik politika önerileri üzerinde durarak doldurmayı amaçlamaktadır. Ayrıca küresel eşitsizlik konusundaki büyük resmi daha iyi görebilmek için çalışmada eşitsizlik seviyesi hakkındaki en son bulgulara ve küresel eşitsizliğin insanlık için neden önemli bir problem olarak görülmesi gerektiğine dair değişik görüşlere de yer verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Küresel Eşitsizlik, Fakir-lehine Büyüme, Küreselleşme, Fakirlik.

--------------------------- * Yüksek Lisans Öğrencisi, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...