Küresel Isınmaya Karşı Küresel İşbirliği

2010-09-18 07:12:43

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 10, YAZ 2006

Konuralp PAMUKÇU*

ÖZET İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin olumsuz ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri dünyanın birçok bölgesinde kendini hissettirmektedir. İklim değişikliği ve küresel ısınma, insanlığın karşı karşıya olduğu en önemli küresel sorun olarak gösterilmektedir. Önemli sayıda biliminsanı, içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk çeyreğinde sera etkisi yaratan gazların atmosfere salınmasının kontrol altına alınması gerektiği konusunda acil çağrılarda bulunmaktadır. Bu makale, sözü edilen çağrılar doğrultusunda, Kyoto Protokolü çerçevesinde küresel ısınmaya karşı küresel bir işbirliğinin olasılığını tartışmaktadır. Kyoto Protokolü dahilinde oluşmakta olan esneklik mekanizmalarının ülkeler arasında işler bir güç birliğine yol açıp açmayacağı sorusuna cevap aramaktadır.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişikliği, Kyoto Protokolü, Küresel İşbirliği, Esneklik Mekanizmaları.

---------------------------- * Dr., College of Graduate Business and Management, University of Phoenix-Chicago

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...