Küresel Politikanın Uzun Döngüsü ve Ulus-Devlet*

2010-09-18 07:11:38

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 2, SAYI 7, GÜZ 2005

George MODELSKI**

ÖZET Modern zamanlarda birbiri ardından gelen dünya güçlerinin küresel sistemi şekil­lendirdiğini söylemek mümkündür. Küresel örgüt için aktif odak şu ana kadar hep bir dünya gücü olmuştur ve bu gücün kimliği, değerleri ve kaynakları modern dünya tecrübesini etkilemiştir. 1500 yılından beri dört ülke küresel karşılıklı ba­ğımlılığın yönetiminde sırayla baskın bir rol oynamışlardır ve bu nedenle bir dünya gücü tanımına uymaktadırlar: Portekiz, Hollanda, İngiltere ve ABD. Her bir dünya gücü oldukça düzenli bir şekilde bir diğeri tarafından takip edilmiştir. Bu süreç, siyasi bir sistemde rejimlerin birbirini takip etmesini hatırlatmaktadır, ancak bununla da karıştırıl­mamalıdır. Her bir küresel güce uzun bir döngü karşılık gelmektedir. Bunun istis­nası İngiltere’dir, çünkü İngiltere bu şekilde iki döngü geçirmiştir.

Anahtar kelimeler: Uzun Döngü, Küresel Politika, Küresel Sistem, Küresel Güç, Ulus-Devlet

-------------------------- *  Orijinal başlığı “The Long Cycle of Global Politics and the Nation-State” olan bu makale, Compa-rative Studies in Society and History, Cilt 20, 1978’de yayınlanmıştır. Makalenin telif hakkı Cambridge University Press tarafından yayınlanan Comparative Studies in Society and History’ye aittir. Makalenin Türkçe’ye çevrilmesine izin veren Cambridge University Press’e teşekkür ederiz. Makalenin İngilizce’den Türkçe’ye tercümesi Burcu Yavuz tarafından ya­pılmıştır. Makaleye orijinal metinde olmayan kısa özet, anahtar kelimeler, kaynakça eklen­miş ve makalenin sonuna geniş İngilizce özeti konmuştur. Bu makale, International Political Science Association’ın Edinburgh, İskoçya’da 21 Ağustos 1976’da yapılan 10. Dünya Kongresi’nde sunulan bildirinin gözden geçirilmiş halidir. (21. Bölüm: The Future of World Politics: Functionalism or Territoriality?) Bu çalışmayla ilgili araştırma 1973-1974 yıllarında Harvard Üniversitesi’ndeki Center for International Affairs’de yapılmıştır. ** University of Washington.

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...