Küreselleşme, Avrupa Birliği ve Türkiye Üçgeninde Kimlik Parçalanması ve Kimlik Yönetişimi

2010-09-18 07:09:32

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 3, SAYI 9, BAHAR 2006

Haluk ÖZDEMİR*

ÖZET Bu makale, küreselleşmenin neden olduğu sorunların çözümü konusunda Av­rupa Birliği’nin bazı işlevlere sahip olduğu ve Türkiye’nin de üyelik sürecini bu sorunlara bir çözüm olarak algıladığı varsayımına dayanmaktadır. Sınırla­rın ayırıcı özelliklerinin azalması ve alt kimliklerin uyanışı ile ulus-devletler, kimlik parçalanması ve ontolojik güvenlik gibi egemenlik ve kimliğe ilişkin bir dizi sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu soruların çözümü için ulus devletin merkezî ve asimilasyonist kimlik yönetiminin yerini çok-merkezli bir yönetişim anlayışı almaktadır. Kimlik yönetişiminde yalnızca egemen devlet değil, yerel otoritelerin yanısıra Avrupa Birliği de söz sahibi olmaktadır. Avrupa Birliği, başarıyla uyguladığı ve klasik egemenlik yetkilerinin kısıtlanması anlamına gelen yönetişim anlayışını üye ülkelere olduğu gibi Türkiye’ye de önermekte­dir. Türkiye açısından ise, kimlik parçalanmasına çözüm olarak Avrupa Birliği üyelik süreci, ortak bir amaç etrafında farklı kimlikleri birleştirici ve bütünleş­tirici bir rol oynamaktadır.

Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Ulus-devlet, Yeni Bölgecilik, Avrupa Birliği, Kimlik

------------------------ * Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...