Küreselleşme, Batı Modernliği ve Şiddet: Batı'ya Karşı Siyasal İslam

2010-09-18 07:09:06

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 1, SAYI 4, KIŞ 2004

Rasim Özgür DÖNMEZ*

ÖZET Bu makalenin amacı küreselleşme, modernlik (modernite) ve şiddet ilişkisini siyasal İslam ve Batı ekseninde incelemektir. Çalışma, küreselleşme ve modernlik küresel siyasal şiddeti neden ve nasıl besliyor sorusuna siyasal İslam'ın oluşum ve gelişim serüveni içerisinde değişen küresel sosyo-politik, ekonomik ve psikolojik şartları göz önünde bulundurarak cevap aramaktadır. Bu çerçevede çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm küreselleşme, modernlik ve siyasal şiddet ilişkisini inceleyerek kavrama "siyasal şiddet" kavramına yol açan sebepleri irdelemektedir. İkinci bölüm ise şiddet, küreselleşme, Batı modernleşmesi ve İslam ilişkisini incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Siyasal İslam, Şiddet, Globalleşme.

--------------------------------- * Dr., Exeter Üniversitesi

   Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...