Küreselleşme Karşısında Sosyal Demokrasi’nin Konumu: CHP Örneği Üzerine Bir Alan Araştırması

2017-05-09 09:39:45

ULUSLARARASI İLİŞKİLER, CİLT 14, SAYI 53, 2017

Yunus EMRE*, Burak COP**, Şenol ARSLANTAŞ*** ve Aras ALADAĞ****

ÖZET

Bu çalışmada, Türkiye’de sosyal demokrasinin küreselleşme meselesine olan yaklaşımı mercek altına alınmaktadır. Türkiye’nin 5 farklı ilinde (Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli) yarı-yapılandırılmış ve derinlemesine mülakat biçiminde gerçekleştirilen alan araştırmasına dayanan bu makalenin ilk kısmında, küreselleşme tartışmalarına değinilmekte; ikinci kısmında ise Türkiye’de sosyal demokrasinin küreselleşme dönemine bakışı alan araştırması verileriyle analiz edilmektedir. Bu makalede, Türkiye sosyal demokrasisi açısından küreselleşmenin dünyadaki Üçüncü Yol tartışmalarına benzer bir biçimde kaçınılmaz ve fırsatlar yaratan bir süreç olarak anlaşıldığı savunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Sosyal Demokrasi, CHP, Üçüncü Yol, Enternasyonalizm.

—————————–

* Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

** Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İİBF, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

*** Arş. Gör., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, SBF, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

**** Doktor Adayı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İktisat Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

 Makalenin pdf versiyonunu indirebilmek için tıklayınız...